Bu destekten Yararlanabilir miyim?

KOSGEB'in sizi *Girişimci olarak tanıyabilmesi için aşağıdaki kısa testi çözmeniz gerekiyor.


Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

Genç Girişimci: Yeni Girişimci Programı'na başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış gerçek kişileri, tanımlamaktadır.


*Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,