Girişimcilik Desteğinin Amacı Nedir?

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programın amacı, *girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.


*Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişi