KOBİGEL 2019-01-02 Çağrısının Amacı Nedir ?

İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme

KOSGEB, KOBİGEL 2019-01-02 çağrısı ile rekabet avantajına sahip tüm imalat sanayi, mekatronik, otomasyon, telekomünikasyon ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde Dördüncü Sanayi Devriminin bileşeni olan dijital teknolojilerden yararlanarak proseslerinde hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilmektedir. Bu bağlamda:

Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır. 

Çağrı 2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir. 

Hızla değişen yüksek hacimdeki veriler, Dördüncü Sanayi Devrimi ile gelen teknolojiler ve birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri sayesinde prosesleri optimize edici eylemlere dönüştürülebilmektedir. 

Çağrı 2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı ise, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır.